แบบประเมินตนเองของนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน ทำแบบประเมินตนเอง

จำนวน 4 เรื่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนสามารถเข้าประเมิน ได้หลายช่องทางตามที่สะดวก ได้แก่

1. เว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา www.strisuksa.ac.th
2. กลุ่มไลน์ หรือเฟสบุ๊ก ห้องของนักเรียน มอบหมายให้หัวหน้าห้องดำเนินการ
3. Facebook โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.facebook.com/StrisuksaSchool

** โปรดเลือกช่องทางที่นักเรียนสะดวก แบบประเมินตัวเดียวกัน จะได้ไม่ประเมินซ้ำซ้อนกัน


เลือกคลิกเพื่อทำแบบประเมินในระดับชั้นของนักเรียน


แบบประเมินตนเองของนักเรียน ชั้น ม.1 ประกอบด้วย 4 ไฟล์ดังนี้

1.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/txc8Q30ah1oFSiYJ3
2.แบบประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/TwJeUboWT9DoaPfT2
3.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ม.1 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/HpBYZgbBxFe4pZM13
4.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายคน ม.1 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/KDQikq7xk8sr18dD3


แบบประเมินตนเองของนักเรียน ชั้น ม.2 ประกอบด้วย 4 ไฟล์ดังนี้

1.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/3PhJvHdcDm5pw0Cf1
2.แบบประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.2 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/3ExtN9FM8ZvkvqNh2
3.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ม.2 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/O8DvIA5A6Pc5RFp93
4.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายคน ม.2 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/7T2TOvKFxWlVuAny2


แบบประเมินตนเองของนักเรียน ชั้น ม.3 ประกอบด้วย 4 ไฟล์ดังนี้

1.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.3 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/tr7J5m8pKrS5dgu03
2.แบบประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.3 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/8DMQkUveFOzuqyri1
3.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ม.3 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/6Bi6I6tL8YdNi3sz1
4.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายคน ม.3 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/1eMPy2D9JpXrgoBI3


แบบประเมินตนเองของนักเรียน ชั้น ม.4 ประกอบด้วย 4 ไฟล์ดังนี้

1.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.4 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/pube1vvxmL7kDosG2
2.แบบประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/p3WOOzPPx5qDgyxW2
3.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ม.4 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/VV9A4C9ugNMlijfW2
4.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายคน ม.4 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/tUN4Fpv6CNgqCdgE2


แบบประเมินตนเองของนักเรียน ชั้น ม.5 ประกอบด้วย 4 ไฟล์ดังนี้

1.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.5 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/VdzNr9UUbnY5IRbf1
2.แบบประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.5 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/tKaMkFSAGXaH8XZf1
3.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ม.5 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/a2DoOiqsxZSYGNBn2
4.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายคน ม.5 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/ebFw01l3Z3BqPnZj2


แบบประเมินตนเองของนักเรียน ชั้น ม.6 ประกอบด้วย 4 ไฟล์ดังนี้

1.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.6 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/PoKLWJcHOFQ8GISa2
2.แบบประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/Oac5Jc1EnYY42SDM2
3.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ม.6 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/kcz65XJle1eQqrqH3
4.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายคน ม.6 ปีการศึกษา 2560 คลิกทำแบบประเมิน https://goo.gl/forms/lk9ik9G8cIoqo8PB2


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *