การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Intensive English Proficiency Test ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การสอบแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ “Intensive English Proficiency Test” ครั้งที่ 1

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบเวลา 09.00 – 11.00 น.
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบเวลา 13.30 – 15.30 น.
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบเวลา 09.00 – 11.00 น.
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบเวลา 13.30 – 15.30 น.
การรับสมัคร
1. ยื่นใบสมัครที่โครงการ English Program โรงเรียนสตรีศึกษา ด้วยตนเองพร้อมค่าสมัครคนละ 100 บาทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมไปรษณีย์ธนาณัติค่าสมัครสอบในระหว่าง วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยชําระค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท สําหรับนักเรียนที่สมัครผ่านช่องทางที่ ๒ ให้ส่งไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม นางพัชราวดี ประกอบแสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หรือรวบรวมรายชื่อพร้อมเงินค่าสมัครนําส่งโดยตรงที่ โครงการ English Program โรงเรียนสตรีศึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 413267 หรือ 095- 6625969
3. สมัครได้ที่หน้างานในวันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ สำนักงานโครงการ English Program โรงเรียนสตรีศึกษา จากเวลา 08.00 – 08.30 น.
ประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 


ประกาศผลการสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ (Intensive English Proficiency Test 2018) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบ

ผลคะแนนการสอบแข่งขันระดับ ม.ต้น | ผลคะแนนการสอบแข่งขันระดับ ม.ปลาย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลระดับ ม.ต้น | รายชื่อผู้ได้รับรางวัลระดับ ม.ปลาย

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *