ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าสอบวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ (เวลา 3 ชั่วโมง)

สอบข้อเขียน (60 คะแนน)
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ข้อ (40 คะแนน)
– สอบทฤษฏีการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 5 ข้อ (20 คะแนน)

สอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ (40 คะแนน)
– การประมวลข้อมูลด้วย Spreadsheet และสร้างแผนภูมิ (20 คะแนน)
– สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Dreamweaver โดยใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ให้ (20 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

รวมทั้งสิ้น 150 คะแนน (เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *