สอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

Share Button

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ
สอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) และระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ม.1 – ม.6) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ความตระหนัก
และ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยการสอบแข่งขันประเภทบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศรับสม้ัคร | ใบสมัคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *