ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๘

Share Button

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๘ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ ตระหนักในความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา และเพิ่มทักษะประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น ดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐ โดยจัดสอบเฉพาะประเภทบุคคล แบ่งการสอบเป็น ๓ ระดับชั้น คือ

ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา เรื่อง  การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *