ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา

 

 

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๘ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ ตระหนักในความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา และเพิ่มทักษะประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น ดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐ โดยจัดสอบเฉพาะประเภทบุคคล แบ่งการสอบเป็น ๓ ระดับชั้น คือ

ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา

แก้ไขวันเวลาสอบ

            วันสอบแข่งขัน   สอบวันอาทิตย์ที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐

             – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ สอบเวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น.

             – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สอบเวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น.

              – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

                ***ขอให้นักเรียนที่สมัครเข้าสอบแข่งขัน ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที***

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา เรื่อง  การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *