เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 2 เรื่องแสงและทัศนูปกรณ์ เล่มที่ 1 เรื่องการสะท้อนของแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การสะท้อนของแสง
Share Button

เอกสารประอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 2 เรื่องแสงและทัศนูปกรณ์

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เล่มที่ 1 เรื่องการสะท้อนของแสง

โดยนางฐิติกานต์ เค้ามาก ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27


หน้าปก

เนื้อหาบทเรียนเรื่องการสะท้อของแสงใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *