เอกสารประกอบการเรียนรู้ Thailand 4.0

Share Button

การจัดการเรียนรู้ยุค4.0และศตวรรษที่21
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTU2Nzc4

การศึกษาฟินแลนด์สู่อนาคตการศึกษาโลก (waymagazine.org)
http://waymagazine.org/classroom07/

ความท้าทายในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และ education 4.0
http://thailand.digitaljournals.org/index.php/SCNJ/article/download/30920/29948

นักเรียนยุค4.0 และทักษะในศตวรรษที่21
http://www.air.or.th/AIR/doc/Lectures27062557_07.pdf

คุณครูในศตวรรษที่21และการจัดการเรียนรู้ยุค 4.0
http://www.csi.edu/facultyAndStaff_/webTools/sites/Egbert146/courses/2433/syllabi/Ch-1%20Overview%20Why%20Teach%20(2).ppt

ครูกับการจัดการเรียนรู้ยุค4.0
http://www.oecd.org/site/eduistp13/TS2013%20Background%20Report.pdf

การจัดการศึกษายุค 4.0
http://natthaphatr.blogspot.com/2016/09/smart-factory-industry-4_1.html?m=1

การศึกษา ยุค 4.0
http://www.mbuisc.ac.th/phd/academic/Surin.ppt

แนวทางการพัฒนาการศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/KM%20Post/57/edu4.0.pdf

การเตรียมความพร้อมสู่ยุค 4.0 (ดร.ตวง อันทะชัย)
https://www.cpw.ac.th/CPW_Document/knowledge-147201721320160824134013.pdf

Thailand 4.0 (ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์)
http://www.admissionpremium.com/news/1377

Thailand 4.0
http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf

Model Thailand 4.0 (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
http://www.secondary34.go.th/userfiles/file/DOWNLOAD/meeting/thailand4_0.ppt

MOOC (Massive Open Online Course) มหาวิทยาลัย online ยุค 4.0
https://www.the101.world/thoughts/the-end-of-university-as-we-know-it/

การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุค 4.0 ผ่าน STEM Ed.
https://www.netflix.com/th/title/80117748

โมเดล Thailand 4.0 สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2017031611225228.pdf

ภาษาอังกฤษกับประเทศไทย 4.0
http://das.wu.ac.th/backEnd/myfile/attBan/Saksit.pptx

เตรียมตัวอย่างไรเข้าสู่ Thailand 4.0
https://goo.gl/tgekYC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *