เผยแพร่ผลงานวิจัย นางสาวกมลพร สาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา

 kamonporn_thai-2559-abt1

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางสาวกมลพร สาศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2557

[ดาวน์โหลด]

 

 

 

 

kamonporn_thai-2559-abt02

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางสาวกมลพร สาศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ปีการศึกษา 2557

[ดาวน์โหลด]

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *